Niepoprawna pisownia

wybóchy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wybuchy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wybóhy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wybuhy

Niepoprawna pisownia