Poprawna pisownia

komórką

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

komurką

Niepoprawna pisownia