Niepoprawna pisownia

cięrzko

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ciężko

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

cięszko

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cienżko

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cienrzko

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

cienszko

Niepoprawna pisownia