Niepoprawna pisownia

od czeka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

odczeka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ot czeka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

otczeka

Niepoprawna pisownia