Poprawna pisownia

koherentnie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

koherętnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kocherentnie

Niepoprawna pisownia