Niepoprawna pisownia

kocóry

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kocury

Poprawna pisownia