Niepoprawna pisownia

kóć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kuć

Poprawna pisownia