Niepoprawna pisownia

kłucili

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kłócili

Poprawna pisownia