Poprawna pisownia

kluchy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

klóhy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

klóchy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kluhy

Niepoprawna pisownia