Poprawna pisownia

kłótni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kłutni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kłutnii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kłótnii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kutni

Niepoprawna pisownia, wyjątek: forma słowa „kutnia” oznaczającego sieć łowiecką.

Niepoprawna pisownia

kótni

Niepoprawna pisownia