Poprawna pisownia

łodyżka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

łodyrzka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

łodyszka

Niepoprawna pisownia