Niepoprawna pisownia

klaustrofobja

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

klaustrofobia

Poprawna pisownia, znaczenie: chorobliwy lęk przed ciasnymi, zamkniętymi pomieszczeniami.


Niepoprawna pisownia

klałstrofobia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

klaustro fobia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

klaustro-fobia

Niepoprawna pisownia