Niepoprawna pisownia

kłatki

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kładki

Poprawna pisownia