Niepoprawna pisownia

nie znaczni

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.


Poprawna pisownia

nieznaczni

Poprawna pisownia