Niepoprawna pisownia

kilku-krotny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kilkukrotny

Poprawna pisownia

Poprawna pisownia

kilkakrotny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kilka krotny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kilkókrotny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kilku krotny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kilka-krotny

Niepoprawna pisownia