Niepoprawna pisownia

kilku-krotne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kilkukrotne

Poprawna pisownia

Poprawna pisownia

kilkakrotne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kilkókrotne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kilka krotne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kilku krotne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kilka-krotne

Niepoprawna pisownia