Niepoprawna pisownia

kierowała byś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kierowałabyś

Poprawna pisownia