Niepoprawna pisownia

zrewolucjonuje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zrewolucjonizuje

Poprawna pisownia