Niepoprawna pisownia

kficzy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kwiczy

Poprawna pisownia