Niepoprawna pisownia

kficzę

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kwiczę

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kwicze

Niepoprawna pisownia