Niepoprawna pisownia

kfaśnym

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kwaśnym

Poprawna pisownia