Obie formy są dopuszczalne, zalecamy używanie wersji „kempingu”.

Poprawna pisownia

kempingu

Poprawna pisownia


Poprawna pisownia

kampingu

Poprawna pisownia, hasło ze słownika wyrazów obcych.