Poprawna pisownia

każe ci

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

karzeci

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

karze ci

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

każeci

Niepoprawna pisownia