Niepoprawna pisownia

decydóje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

decyduje

Poprawna pisownia