Niepoprawna pisownia

karmik

Niepoprawna pisownia, może być poprawne w znaczeniu: wieprz tuczony, przeznaczony na mięso.


Poprawna pisownia

karmnik

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

karnik

Niepoprawna pisownia