Poprawna pisownia

zastąpić

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za stąpić

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zastompić

Niepoprawna pisownia