Niepoprawna pisownia

chanibę

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

hańbę

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

hanibę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hańbe

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chańbe

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chańbę

Niepoprawna pisownia