Niepoprawna pisownia

jeszdżące

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

jeżdżące

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

jeżdżonce

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jerzdżące

Niepoprawna pisownia