Niepoprawna pisownia

jenzyku

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

języku

Poprawna pisownia