Niepoprawna pisownia

jendrni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

jędrni

Poprawna pisownia, znaczenie: sprężyści, twardzi, ściśli; lub w przypadku sposobu wypowiadania się: dosadni i obrazowi.