Poprawna pisownia

jednoznaczna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

jedno znaczna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jedno-znaczna

Niepoprawna pisownia