Poprawna pisownia

nieświadomy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie świadomy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie śfiadomy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieśfiadomy

Niepoprawna pisownia