Poprawna pisownia

jednotarczowi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

jedno-tarczowi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jedno tarczowi

Niepoprawna pisownia