Niepoprawna pisownia

bżytwa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

brzytwa

Poprawna pisownia