Niepoprawna pisownia

nie karalni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niekaralni

Poprawna pisownia