Niepoprawna pisownia

jedno znacznik

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

jednoznacznik

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo bądź wyrażenie oznaczające to samo, co inne słowo lub wyrażenie, inaczej synonim.


Niepoprawna pisownia

jedno-znacznik

Niepoprawna pisownia