Niepoprawna pisownia

jedno arowy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

jednoarowy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

jedno-arowy

Niepoprawna pisownia