Poprawna pisownia

opóźnienie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

opuźnienie

Niepoprawna pisownia