Poprawna pisownia

jakżeś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

jagrześ

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jakżeź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jakrześ

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jak żeś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jagżeś

Niepoprawna pisownia