Niepoprawna pisownia

jaknajdłuższy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

jak najdłuższy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

jak naj dłuższy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jak najduższy

Niepoprawna pisownia