Niepoprawna pisownia

jakcoś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

jak coś

Poprawna pisownia