Niepoprawna pisownia

nudziż

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nudzisz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nódzisz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nudzirz

Niepoprawna pisownia