Niepoprawna pisownia

jak że

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

jakże

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

jakrze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jagże

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jagrze

Niepoprawna pisownia