Poprawna pisownia

jak należy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

jaknalerzy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jak nalerzy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

jaknależy

Niepoprawna pisownia