Niepoprawna pisownia

jagbyś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

jakbyś

Poprawna pisownia

Poprawna pisownia

jak byś

Poprawna pisownia