Niepoprawna pisownia

ironja

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ironia

Poprawna pisownia, znaczenie: ukryta złośliwość, kpina bądź pogarda wyrażona w formie pozornej aprobaty. Jako związek frazeologiczny ironia losu oznacza nagły, niekorzystny obrót wypadków.