Poprawna pisownia

ironii

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ironjii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ironi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ironji

Niepoprawna pisownia