Niepoprawna pisownia

inwantylnie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

infantylnie

Poprawna pisownia, znaczenie: naiwnie bądź niepoważnie – wypowiedzi bądź zachowania świadczące o czyjejś niedojrzałości (np. wypowiedzieć lub zachowywać się infantylnie).


Niepoprawna pisownia

in fantylnie

Niepoprawna pisownia