Poprawna pisownia

instynkt

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

inztynkt

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

instyk

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

instykt

Niepoprawna pisownia