Poprawna pisownia

inaugurację

Poprawna pisownia, znaczenie: biernik liczby pojedynczej słowa inauguracja.


Niepoprawna pisownia

inałgórację

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

inaugórację

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

inałgurację

Niepoprawna pisownia